Polityka Prywatności serwisu internetowego spółki BTL Poznań – Systemy Medialne sp. z o.o.

[wersja z dnia 9.01.2019 r.]

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

1. Przekazując nam swoje dane osobowe za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego na stronie www.melinski-minuth.com.pl wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie w odniesieniu do przekazanych nam danych. 
W przypadku, gdyby nie chcieli Państwo udzielić takiej zgody albo ją wycofać, prosimy o wyraźne zaznaczenie tej okoliczności we wiadomości e-mail, wysłanej na adres iod@www.btl-group.pl

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma BTL Poznań – Systemy Medialne sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Złotnikach, ul. Graniczna 41 62-002 Złotniki, Polska, zarejestrowaną w VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, nr KRS  0000058636 / NIP: 781-16-98-676 / REGON: 634219957. 

3. Celem przetwarzania danych jest rozpatrzenie lub złożenie oferty zawarcia umowy, przesyłanie informacji o naszej firmie, a w przypadku zawarcia umowy – jej należyte wykonanie (Podstawy przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit b, c) i f) RODO – wykonanie umowy i obowiązek prawny, nasz prawnie uzasadniony interes). 

4. Przysługują Państwu następujące prawa: wycofania zgody na przetwarzanie danych (i), dostępu do danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania (ii), do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych (iii), do przenoszenia Państwa danych osobowych (iv).

5. Państwa dane możemy przekazywać naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 

6. W przypadku wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingu naszej firmy, jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W odniesieniu do przetwarzania w innych celach, mogą Państwo w szczególnych sytuacjach w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. Po pozytywnym rozpatrzeniu takiego sprzeciwu nie będziemy mogli dalej przetwarzać wskazanych przez Państwa danych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy, że istnieją:

 1. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, lub
 2. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są w świetle prawa nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

7. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres e-mail podany na początku niniejszej Polityki Prywatności.

 

Rozdział II. Newsletter

 

1. Otrzymywanie elektronicznego i bezpłatnego Newsletter’a wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy mailingowej Newslettera. Podanie danych jest zawsze dobrowolne i wykorzystywane jest na www.btl-group.pl zgodnie z wolą użytkownika.

2. Każdy z zarejestrowanych użytkowników Newslettera ma prawo w dowolnym momencie zmienić lub usunąć swoje dane z naszej bazy – w tym celu należy na formularzu na stronie głównej www.btl-group.pl, kliknąć „wypisz się z listy”, wpisać adres e-mail, pod którym otrzymywany był Newsletter i kliknąć „wyrejestruj”. Wypisać się można również poprzez kliknięcie w odpowiedni link dołączony do każdego wysyłanego Newslettera.

 

Rozdział III. Pliki Cookies

 

1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika.  Cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas istnienia ciasteczka oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.

2. Cookies to pliki tworzone przez przeglądarkę na Państwa dysku komputera. Są wykorzystywane wyłączenie w celu poprawnego działania portalu, przy tworzeniu statystyk oglądalności oraz śledzeniu aktywności użytkownika. Nie są w nich przechowywane oraz przetwarzane dane personalne.

3. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu. Nie będzie można między innymi zalogować się do for oraz tworzenia i logowania do własnych kont.

 

Rozdział IV. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy

 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

 

Administrator danych BTL Poznań – Systemy Medialne Sp. z o.o.
Cele przetwarzania ocena kwalifikacji kandydata do pracy / współpracy  u Administratora danych na podstawie umowy
ocena zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy u Administratora danych na określonym stanowisku
wybór odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia u Administratora danych
Podstawy prawne przetwarzania Obowiązek prawny
Umowa o pracę
Twoja zgoda
Nasz uzasadniony interes
Odbiorcy danych Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora danych
Prawa związane z przetwarzaniem danych prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
inne prawa określone w informacji szczegółowej

 

Zapoznałem się z informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

 

_______________________________
Data, czytelny podpis

 

1. Administrator danych osobowych

 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie BTL Poznań – Systemy Medialne Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach (62-002), ul. Graniczna 41 (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Graniczna 41, 62-002 Złotniki, Polska
– przez e-mail: iod@www.btl-group.pl
– telefonicznie: +48 61 842 09 54

 

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas/ współpracy z nami.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

 

3. Okres przechowywania danych osobowych

 

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz oraz jeżeli będziemy rozważać zatrudnienie Ciebie w przypadku zmian okoliczności w przyszłości – przez okres maksymalnie 5 lat od momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, chyba że uznamy dalsze przechowywanie za bezcelowe.

 

4. Odbiorcy danych

 

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.

 

Prawo wycofania zgody

 

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub adres emailowy.

 

Prawo wniesienia skargi do organu

 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.